Organizare Petreceri

Rainbowl este locatia perfecta pentru petreceri!

GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politică de confidențialitate

Politica de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe Regulamentul general privind protejarea datelor (GDPR), care intră în vigoare de la 25 mai 2018 si care creează reguli consecvente privind protejarea datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană, precum si pe legislatia nationala aplicabila.
Această politică generală se aplică pe site-ul web pe care va aflati, www.rainbowl.ro, administrat de S.C. Quasar Property Management S.R.L.


Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. Quasar Property Management S.R.L., cu sediul in Buftea, str.Tamas, nr.20A, jud. Iflov, inregistrata sub numarul J23/1498/2011, CUI 17462675, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.rainbowl.ro (denumit in continuare site-ul)


Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Deși puteți accesa continutul site-ului fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru a vă putea oferi serviciile online pe care le solicitați, conform scopurilor declarate respectiv, in vederea inregistrarii la servicii online sau prin e-mail, formularii de comentarii, contact , reclamatii, cerere oferta, comanda produs, suna acum, necesare desfasurarii corespondentei.
S.C. Quasar Property Management S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

● Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.


● Media

Dacă încarci imagini pe site-ul web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate. Vizitatorii site-ului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe site.


● Formulare de contact

● Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.
Dacă ai un cont și te autentifici în acest site, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.
Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.
Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.


Conținut înglobat de pe alte site-uri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.
Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.


Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți client al site-ului www.rainbowl.ro, S.C. Quasar Property Management S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

● pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă S.C. Quasar Property Management S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului www.rainbowl.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. Quasar Property Management S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

● pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms, newsletter) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de S.C. Quasar Property Management S.R.L., prin intermediul site-ului www.rainbowl.ro.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

● în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. Quasar Property Management S.R.L. de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


Dacă sunteți vizitator al site-ului www.rainbowl.ro, S.C. Quasar Property Management S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

● pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms, newsletter, telefonic), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de S.C. Quasar Property Management S.R.L., prin intermediul site-ului www.rainbowl.ro.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

● pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. Quasar Property Management S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului www.rainbowl.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

● durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, S.C. Quasar Property Management S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. Quasar Property Management S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. Quasar Property Management S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

● dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. Quasar Property Management S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină S.C. Quasar Property Management S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul site-ului www.rainbowl.ro (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

- pentru administrarea site-ului;

- în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către S.C. Quasar Property Management S.R.L. prin intermediul site-ului www.rainbowl.ro;

- pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

- pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

- pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către S.C. Quasar Property Management S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați.

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

● dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. Quasar Property Management S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;

● dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. Quasar Property Management S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

● dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. Quasar Property Management S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

● dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

- acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

- în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

- în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

- în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

- datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. Quasar Property Management S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

● dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

- persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

- prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

● dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. Quasar Property Management S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

● dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

- în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. Quasar Property Management S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. Quasar Property Management S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

- în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

● dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

● dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Continuarea accesului dumneavoastra la conținutul site-ului www.rainbowl.ro constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate. Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm sa ne contacți la adresa de e-mail contact@rainbowl.ro sau telefonic +40 726 745 411

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fișierele cookies

GDPR

Politica de utilizare Cookie-uri

Introducere

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.rainbowl.ro, denumit in continuare site-ul. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către S.C. Quasar Property Management S.R.L., cu sediul in Buftea, str.Tamas, nr.20A, jud. Iflov, inregistrata sub numarul J23/1498/2011, CUI 17462675, în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat. Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din două părți:

● numele cookie-ului;

● conținutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet?

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

● îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării / utilizării acesteia de către utilizatori;

● furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către S.C. Quasar Property Management S.R.L., în calitate de deținător al acestei pagini de internet;

● anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.
Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, S.C. Quasar Property Management S.R.L. poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.
Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări / preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

● limba în care este vizualizată o pagină de internet;

● moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife;

● facilitarea accesului în contul utilizatorilor;

● postarea comentariilor pe site.

Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

● Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.

● Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către S.C. Quasar Property Management S.R.L., caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”). Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe această pagină de internet. Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics, Facebook, Instagram.

Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet?

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

● Cookie-uri de performanță a paginii de internet;

● Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;

● Cookie-uri pentru geotargetting;

● Cookie-uri de înregistrare;

● Cookie-uri pentru publicitate;

● Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;

Cookie-uri de performanță

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat / utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare. În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia. Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău. Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresați, in scris, la adresa de e-mail contact@rainbowl.ro sau telefonic, la numarul +40 726 745 411.